کارگاه Wonsen

مدیریت سایت کارگاه سختگیرانه ، مدیریت موقعیت مکانی 6S و قوانین مختلف عملکرد برای تولید ایمن به نیروی محرکه پیشرفت وونسن تبدیل شده است. Wonsen بطور مداوم تحقیق ، توسعه و نوآوری فناوری هسته ای را تشدید می کند ، برجستگی را حفظ می کند و بهبود می یابد ، عملکرد عالی هر محصول را توسط تجهیزات پیشرفته تولید ، کنترل کیفیت دقیق و مراحل دقیق تولید و بازرسی تضمین می کند.


فن آوری قوی و تجهیزات نفیس

1544767660116547.jpg


آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی